Старобългарски речник
спрошень 
спрошень -ꙗ ср Измолване, искане с молба о сп(р)ошен тѣлесе гнѣ М 77а 30 Срв. М133а 19 о споⷬ҇шен аплмъ М 77а 26 Изч М Гр αἴτησις ἐξαίτησις спрошен Нвб изпрошение книж остар ВА