Старобългарски речник
спрахнѣт 
спрахнѣт -спрахнѣѭ -спрахнѣш св Превърна се в прах, изтлея обрѣте гробъ ... въ н҄емже многꙑ мрьтвꙑхъ лежаахѫ кост. ѧже отъ многъ лѣтъ спрахнѣлꙑ бѣахѫ С 527.26 Изч С Гр ὡσεὶ χνοῦς γίγνομαι Нвб Срв изпръхна, изпръхвам ’позасъхна изсъхна малко’ диал ОА ВА НТ Дюв НГер ЕтМл МлБТР АР ДА