Старобългарски речник
спльн҄ень 
спльн҄ень -ꙗ ср 1. Изпълване, напълване тѧ молмъ гі бже спнѣ нашего. блгвещьшааго. ѡтъ сплъненѣ кѫпѣл. твоеѩ благостꙑнѧ СЕ 8а 8 Съдържание, пълнеж. колко кошънцъ сплъненѣ ѹкрѹхъ вьꙁѧсте М Мк 8.20 З да подвіжітъ сѩ море їсплъненего СП 97.7 Срв. СП95.11 Образно. гнѣ естъ ꙁемъѣ сплъненьеѩ СП 23.1 моѣ бо естъ въселенаа ї сплъннье (вм. сплъненье, Север., с. 63, бел. под линия) еѩ СП 49.12 господ да отвръꙁѫтъ сꙙ небеса.  да прмѫтъ дѹшѫ раба твого. ꙗкоже  людемъ твомъ вьсѣьскꙑѧ цръкъве.  вьсѣкого спльн҄енꙗ ѧ С 254.18—19 2. Изобилие, пълнота ꙇ отъ ꙇсплън҄енѣ его мꙑ вьс прѩхомъ. благодѣть въꙁ благодѣть З Йо 1.16 Изч М З А СП СЕ С Гр πλήρωμα ꙇсплъненье Нвб Срв изпълване, изпълняне ОА ВА МлБТР АР РБЕ изпълвание, изпълнюване, изплъняне остар ВА НГер МлБТР РБЕ