Старобългарски речник
скꙑпѣт 
скꙑпѣт -скꙑплѭ -скꙑпш св Бликна тъгда свꙙтꙑ прѣклонвъ колѣнѣ.  помол сꙙ на мѣстѣ томъ.  скꙑпѣ множьство водъ много С 235.3—4 Изч С Гр βλύζω Нвб изкипя ОА ВА НТ Бот Дюв НГер ЕтМл МлБТР АР ЕтБАН БТР РБЕ ДА