Старобългарски речник
скѹпт сѧ 
скѹпт сѧ -скѹплѭ сѧ -скѹпш сѧ св Издължа се, откупя се, освободя се от дълг, от материална зависимост стꙑ кодратъ рее. ꙁа село мо скѹпхъ сꙙ к҄есарѹ.  бѹ момѹ подобаатъ м скѹпт сꙙ же о н҄емъ длъгѹ С 106.19,20 ѹбогъ же нѣкꙑ ... плаꙙ  рꙑдаѧ глаголааше длъжнка мѣт блꙁъ не мошт же сꙙ мѹ мъ скѹпт С 551.29 дастъ клюсꙙ ...  рее. д продаждъ се  скѹп сꙙ длъгѹ С 552.1 пршъдъшѹ же дрѹгѹѹмѹ ѹбогѹ ... не мѫштѹ мъ скѹпт сꙙ. дастъ вѣрнꙑ рабъ бж  то клюсꙙ С 552.11 Изч С Нвб изкупя се ВА НТ РБЕ