Старобългарски речник
скорент 
скорент -скоренѭ -скоренш св Изкореня, изтръгна из корен вьсѣкъ садъ егоже не сад отцъ мо небскꙑ. ꙇскорентъ сѧ М Мт 15.13 З Образно. ѣко прка въ ѩꙁꙑцѣхъ положхъ тѧ. ꙇскорент.  насадт СЕ 82а 23—24 аште реетъ т кто отъ невѣрьнꙑхъ. пото пропꙙтъ бꙑстъ хс ... пото же  трьн нослъ. рьц емꙋ. да трьн  влььць адамово скорентъ С 483.29 Изтръгна. вьꙁьмѣте врата. не отврьꙁѣте бо нъ отъ самѣхъ основан вьꙁьмѣте ꙗ. скоренте. прѣставте С 46.6 скорент сѧ М З СЕ С Гр ἐκριζόω ꙇскорент Нвб изкореня ОА ВА Бот Дюв НГер ЕтМл МлБТР ЕтБАН БТР АР РБЕ