Старобългарски речник
сконьнъ 
сконьнъ -ꙑ прил Изконен, изначален, който съществува от край време сконьнꙑ же вѣрьнꙑхъ родѹ. ꙁълодѣ ꙁавдꙙ дꙗволъ.  на тꙑѧ въплъ С 538.19—20  прѣбꙑвааше сконьнꙑ врагъ бѣсъ С 554.20 Изч С Нвб изконен книж ОА ВА ЕтМл МлБТР АР ЕтБАН