Старобългарски речник
саѵрьскъ 
саѵрьскъ -ꙑ прил от МИ Исаврийски, който се отнася до Исаврия вовода сꙑ савръскꙋмѹ ѧꙁꙑкѹ ... мол го С 564.8—9 апостолъ паѵлъ. походꙙ ѧꙁꙑкꙑ. доде  къ странамъ саѵръскьімъ С 24.6—7 ꙗснѫ рѣѭ. саврьскꙑмꙿ ѧꙁꙑкомъ отъвѣшта глагол҄ꙙ С 49.1 потомь же несторъ кꙿто вь тѣхъ мѣстѣхъ. добрааго корене обрѣтъ сꙙ. нада нарцамѫ мꙑ женѫ. жвѫшта вь вьс нарцамѣ вдана. сѫшт отъ града саѵрьскааго. ї. попьрштъ.  проꙁꙙбоста плода благовѣрънааго С 24.24 вь пештерѣ ... жде по обꙑаю мъ бѣаше творт съборъ саѵрьскѹѹмѹ градѹ С 26.16—17 саѵръска града люд ... подошꙙ на н҄ь С 50.25—26 Изч С Гр τῶν ᾿Ισαύρων τῆς ᾿Ισαυρίας ᾿Ισαυρικός савръскъ саврьскъ саѵръскъ