Старобългарски речник
саѵрꙗ 
саѵрꙗ ж МИ Исаврия — област и провинция в южната част на Мала Азия; според константино–диоклециановската административна подялба в префектура Изток, диоцез Изток мѣсѧца марта вь ѕ҃ дьнь ѹдотворенꙗ стааго конона же въ саврї С 23.29 деже многꙑ тъмꙑ мѫжь  женъ. отъ саурѧ събраахѫ сꙙ С 26.18 да аште кꙿто прѣобідтъ мꙙ мѹ. недалее прїметъ мьсть ... ꙗкоже нъгда дьвѣма кꙑма лѫкавома. отъ саврꙑ въ горахъ жівѫште С 40.11 Населението на Исаврия. с же гласъ до дьнесьн҄ѣаго вьпѭтъ събраѭште сꙙ ... вꙿса саурꙗ  прѣдѣл  С 35.7 Изч С Гр ᾿Ισαυρία саврꙗ савра