Старобългарски речник
саавовъ 
саавовъ прил притеж ЛИ Исавов, който се отнася до Исав [Едом] — първороден син на старозаветния патриарх Исак [Исаак] и на Ревека [Бит 25.24—34] влко гі бже нашъ ... ꙇꙁволе вѣьнааго своего ѣкова ... ꙇ ꙁбаввъ і отъ рѫкꙑ саавовꙑ ... ꙇ нꙑнѣ ꙁвол СЕ 15а 11 же ѹслꙑшавъ ꙗкѡва молꙙшта сꙙ. бѣжꙙшта вьспрѣштенꙗ саавова ...  насъ ѹслꙑш г С 77.17 Изч СЕ С Гр [τοῦ] ᾿Ησαύ [τοῦ] ᾿Ησαῦ [τοῦ] ᾿Ησαῦ От евр ēśaw “космат”