Старобългарски речник
родовъ 
родовъ прил притеж от ЛИ 1. Иродов, на Ирод I Велики  бѣ тѹ до ѹмрътвѣ родова А Мт 2.15 СК Б 2. Иродов, на Ирод Антипа дьн же бꙑвъшѹ роꙁьства родова. плѧса дъшт родѣдна по срѣдѣ  ѹгод родов М Мт 14.6 З блюдѣте сѧ отъ кваса фарсѣска. ꙇ отъ кваса родова М Мк 8.15 З нꙁ о ѹньжен родовѣ М 77а 28 тъ прохождааше. скоꙁѣ градꙑ ... ꙇ оба на десѧте съ нмь ... ꙇ оанна жена хѹꙁанѣ прставънка родова М Лк 8.3 ꙇ раꙁѹмѣвъ ѣко отъ област родовꙑ естъ. посъла  къ іродѹ сѫштю  томѹ въ рѹсалмѣ вь дьн тꙑ М Лк 23.7 З їѡанъ ... посъланꙑ отъ тьмнцꙙ родовꙑ. въ тьмнцѫ дѹшевънѫѭ С 461.12 Изч М З А СК Б С Гр τοῦ ῾Ηρῴδου ꙇродовъ