Старобългарски речник
родꙗне 
родꙗне м Само мн Иродиани — партия от противници на Христос, в която участвали приближени на Иродовия дом, разобличавани от Христос редом с фарисеите и садукеите і посълашѧ къ немѹ еднꙑ от фарсѣ. ꙇ родѣнꙑ да  бѫ обльстл словомь М Мк 12.13 З ꙇ посꙑлаѭтъ къ немѹ ѹенкꙑ своѩ. съ іродѣнꙑ М Мт 22.16 ЗI А СК шедъше фарсѣ съ іродѣнꙑ. съвѣтъ творѣхѫ на нь како  бѫ погѹбл М Мк 3.6 Изч М З А СК Гр ῾Ηρῳδιανοί родꙗне іродѣне ꙇродѣне родіѣне