Старобългарски речник
родꙗда 
родꙗда -ꙑ ж ЛИ Иродиада — внучка на Ирод I Велики [ок. 70—4 г. пр. н.е.], съпруга на Ирод I Филип [45—34 г. пр. н.е.] и после на брат му Ирод Антипа [4—39 г.], майка на Саломе ꙇродѣ же гнѣвааше сѧ на нь. ꙇ хотѣаше  ѹбт М Мк 6.19 З А ꙇродъ же етврътовластьнкъ облаемъ мъ. о родѣдѣ женѣ братра своего ... ꙁаклепе оана в темьнц М Лк 3.19 З ꙇродъ бо емъ оанꙿна съвѧꙁа . ꙇ въсад  вь темьнцѫ. ꙇродѣдꙑ рад женꙑ флпа братра своего М Мт 14.3 З  въшедъш дъштер еѩ родѣдѣ. ꙇ плѧсавъш  ѹгождъш родов ... рее цсрь дѣвц М Мк 6. 22 З А М З А Гр ῾Ηρῳδιάς рода ꙇродѣ ꙇродѣда ꙇродьѣда ꙇродъада родада