Старобългарски речник
рн 
рн ж МИ “Св. Ирина” — църква в Цариград, посветена на християнската мъченица Ирина да ... ьстьно тѣло прѣподобънаго. првеꙁѫтъ вь велкѫѭ цръкъве. ꙗже тъгда рн нарцааше сꙙ С 208.16 Изч С Гр Εἰρήνη Нвб Срв Ирина ЛИ Иринка ЛИ Ирин ЛИ Иринов ФИ Иринков ФИ Иринчов ФИ СтИл, РЛФИ