Старобългарски речник
рне 
рне - ꙗ м ЛИ Ириней — епископ на Сирмиум [дн. Сремска Митровица]; умр. мъченически по времето на имп. Диоклециан [284— 305 г.]. Пр. на 26 март [през IX в. на 22 август] мѣсꙙца марта кѕ. мѫен стааго рнеа С 252.2 же бꙑстъ  о блаженѣмъ рне епскѹпѣ еремскааго града С 252.12 раꙁгнѣвавъ же сꙙ кънꙙꙁъ. о дръꙁост стаго мѫенка рнеа. повелѣ меемъ ѹсѣкнѫт  С 254.7 С Гр Εἰρηναῖος ріне Нвб Ириней ЛИ СтИл,РЛФИ