Старобългарски речник
осовъ 
осовъ прил притеж ЛИ 1. Йосиев [Иосиев], на Йосия [Иосия] — един от прадедите на Христос снъ сꙑ ѣко мьнмъ бѣ ... ꙇровъ. ꙇосовъ. елеꙁеровъ М Лк 3.29 З 2. Йосиев [Иосиев], на Йосия [Иосия] — братът на ап. Яков Мали [Алфеев] бѣахѫ же  женꙑ ꙁдалее ꙁърѧштѧ. въ нхъже бѣ  марѣ магдалн. ꙇ марѣ ѣкова малаего. ꙇ мат осова. ꙇ салом М Мк 15.40 З марѣ же магдалн. ꙇ марѣ осова ꙁьрѣашете къде  полагаахѫ М Мк 15.47 З 11с 18 [А 11 с 18 погр. осіфова] Изч М З Гр τοῦ ᾿Ιωσῆφ τοῦ ᾿Ιωσῆτος τοῦ ᾿Ιωσῆ ꙇосовъ