Старобългарски речник
оръданъ 
оръданъ м ЛИ Реката Йордан [дн. араб. Nahr al–Urdunn, евр. ኪrdēn] в Палестина; извира от планината Хермон ꙇ по немь ідошѧ народ мноѕ ... ꙇ отъ ꙇлма ꙇ юдеѩ  съ оного полѹ іордан З Мт 4.25А, СК прде с отъ галлеѩ на ꙇорꙿданъ. къ ꙇоанѹ крьстт сѧ отъ него З Мт 3.13А, СК прде съ отъ наꙁарета галлескааго. ꙇ кръст сѧ отъ оана въ іорданѣ М Мк 1.9 З СК с вь втан бꙑшѧ об онъ полъ оръдана. деже бѣ оанъ кръстѧ М Йо 1.28 З А ꙇсъ же сплънь дха ста. въꙁврат сѧ отъ оръдана. ꙇ ведѣаше сѧ дхмъ въ пѹстꙑнѭ М Лк 4.1 З ї оръданъ въꙁвраті сѩ вьспѩть СП 113.3 ꙁаклнаѭ тѧ бгомь. крьщьшмь сѧ въ еръданѣ СЕ 53а 3 ꙗко прѣплѹховѣ їѡрданъ С 296.23 ꙁм бѣаше въ водахъ по овѹ премл҄ѧ їордана въ ѹстѣхъ свохъ ХЛ I Аб 9—10 М З А СК СП СЕ С ХЛ Гр ᾿Ιορδάνης От евр ha҄i-҄Iardēn < ҄iārād ’слизам’ ерданъ еръданъ ерданъ еръданъ орданъ іорданъ ꙇорданъ ꙇорꙿданъ їѡрданъ Нвб Йордан ЛИ Йордана ЛИ Йорданка ЛИ Йордо ЛИ Йордов ФИ СтИл, РЛФИ