Старобългарски речник
орамовъ 
орамовъ прил притеж ЛИ Йоримов, на Йорим [Иорим] — един от прадедите на Христос ꙇ тъ бѣ съ ... снъ сꙑ ѣко мьнмъ бѣ ... елеꙁеровъ. ꙇорамовъ. маттатовъ М Лк 3.29 З Изч М З Гр τοῦ ᾿Ιωρίμ ꙇорамовъ ꙇерамовъ