Старобългарски речник
онадавл҄ь 
онадавл҄ь прил притеж ЛИ Йонадавов, на Йонадав [Ионадав] — син на Рихав; съюзник на Ииуй [4 Цар 10.23] давъ пъсамъ сꙑномъ їонавлъ [їона(да)вл(ем)ъ, Север., с. 86, бел. под линия] і плѣненꙑмъ прѣжде СП 70.1 Изч СП Гр τοῦ ᾿Ιωναδάβ От евр ҄Iehōnādāb, ҄Iōnādāb ’Яхве насърчава, дарява’