Старобългарски речник
оарамъ 
оарамъ м ЛИ Йорам [Иорам] — един от прадедите на Христос оасафатъ же роді оарама. оарамь же роді оꙁіѭ А Мт 1.8 СК Изч А СК Гр ᾿Ιωράμ От евр ҄ I ̆ehōrām [I ҄o ̄rām] ’възхвалява Яхве’ оромъ