Старобългарски речник
оарамовъ 
оарамовъ прил притеж ЛИ Йоарамов, на Йоарам — един от прадедите на Христос ꙇ тъ бѣ съ ... снъ сꙑ ѣко мьнмъ бѣ ... амнадавовъ. арамовъ. ꙇоаⷬ҇мовъ. есромовъ М Лк 3.33 З Изч М З Гр τοῦ ᾿Ιωαράμ τοῦ ᾿Ιωράμ ꙇоарамовъ