Старобългарски речник
оан҄евъ 
оан҄евъ прил притеж ЛИ Йоанов, който се отнася до Йоан Мълчаливи ѹта сꙙ отъ старца ъстънааго савꙑ съкровште їѡанвъ ѹправьн С 283.19 Изч С Гр τοῦ ᾿Ιωάννου їѡанвъ Нвб Ø