Старобългарски речник
оанавъ 
оанавъ прил притеж ЛИ Йоананов, на Йоанан [Иоанан] — един от прадедите на Христос снъ сꙑ ѣко мьнмъ бѣ ... іюднъ. оанаевъ. рсевъ М Лк 3.27 З М З Гр τοῦ ᾿Ιωανάν оанаевъ