Старобългарски речник
оанан҄евъ 
оанан҄евъ прил притеж ЛИ Йонанов, на Йонан [Ионан] — един от прадедите на Христос снъ сꙑ ѣко мьнмъ бѣ ... (о)сфовъ. ꙇоананевъ. елакмовъ М Лк 3.30 З М З Гр τοῦ ᾿Ιωνάν ꙇоананевъ ꙇоананеовъ