Старобългарски речник
нъде 
нъде нареч На друго място ѣкѡ же нъ(де) глетъ (т)ъ ес ере въ вѣ(...) (мелх)седековѹ Е 10а 19 віждъ пакꙑ нъде творѧштмъ ꙁъло немлостівꙑѩ мѹкꙑ К 3b 15 блаженꙑ павьль. пшꙙ солѹнꙗнемъ рее не велѫ вам не вѣдѣт о ѹсъпьшїхъ  пакꙑ нъде ѹбо ѹсꙸпьш о хѣ погꙑбошꙙ л ...  їнꙸде пакꙑ. аште бо вѣрѹмъ ꙗко їс ѹмрѣтъ  въста С 488.11—12, 14 Изч Е К С Гр ἀλλαχοῦ ἑτέρωϑι їнъде Нвб Ø