Старобългарски речник
нако 
нако нареч Инак, иначе, другояче не послѹшате л мене ... то нѹдте мꙙ ...  нако вамъ нанест.  повелѣ бт ѧ С 178.4—5  же вьсѣмъ мже можемь. блжнюѹмѹ на ѹспѣхъ бꙑт. пон҄еже не льꙁѣ съпаст сꙙ нако С 370.16—17 въ лѹцѣ же нако лежтъ талантънаꙗ пртъа С 375.30 Обратното, противното. обѹне ... ьсо рад нако рее.  їнако сътвор. глаголааше жрът. да въ жрътвꙑ мѣсто влъхвованмъ свомъ огнь прнесе на храмъ С 22.26 тѣмь н того полѹшꙙ. сьде же нако. того рад же  вѣньць такъ жде С 376.5 Изч С Гр ἄλλως ετέρος τοὐναντίον Нвб инако диал ВА НТ ДА инаку диал ДА инак ОА ВА АК Бот НТ Дюв НГер МлБТР ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ ДА