Старобългарски речник
мань 
мань -ꙗ ср 1. Имот, пари, богатство аште  ꙁѣло манї жладьба. нь нколже тебе не распꙙ. ꙗкоже  хрстоса ждове С 422.13 2. Събиране, прибиране, бране моⷧ҇ на гроꙁдьм вна на мане СЕ 14а 11 Изч СЕ С Гр [τὰ] χρήματα τρύγη ман Нвб имане ОА ВА АК Бот НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР