Старобългарски речник
лосъ 
лосъ м Вероятно някакво вредно животно или насекомо. Според Фърчек, с. 93 под въпрос, се касае за ихневмон — четирикрило насекомо с жило на пчела ꙁаьнѫ нꙑнѣ глат. мена гадомъ. прѫгъ. сланѫ. ръвенꙑ прѫгъ. катааросъ. флосъ ꙇлосъ СЕ 59а 17 Изч СЕ От гр ὕλος ꙇлосъ Нвб Ø