Старобългарски речник
лвъ 
лвъ прил притеж от ЛИ Илиев, на Илия — бащата на Йосиф Обручник [мъжът на Дева Мария] ꙇ тъ бѣ съ ѣко тремъ десѧтемъ лѣтъ нанаѩ. снъ сꙑ ѣко мьнмъ бѣ. ꙇосфовъ. ꙇлевъ М Лк 3.23 Изч М Гр τοῦ ᾿Ηλί ꙇлевъ Нвб илиев прил притеж ОА ВА ЕтБАН Срв Илиевци МИ ПК,Пр. в им Илиев бряст МИ Илиев връх МИ КП,МИБелосл Илиево МИ ВК,Мя