Старобългарски речник
коньскъ 
коньскъ -ꙑ прил от МИ Който се отнася до град Икония, иконийски епскѹпа. б(ꙑ)въша въ пронетѣ. талѧ. пр дїѡклтанѣ цр.  стго мⷱ҇ка корната. епскѹпа. конъска. старѣша въ ... (рек)омꙑѧ. ѹрсала Е 29б 13 Изч Е Гр [τοῦ] ᾿Ικονίου конъскъ