Старобългарски речник
ꙁꙗснт 
ꙁꙗснт -ꙁꙗшнѭ -ꙁꙗснш св Проясня ꙁаклнаѭ тѧ ... ꙇ ꙁѣнцѩ слѣпꙑмъ. ꙇꙁъѣсньшмь СЕ 53а 25 Изч СЕ ꙁъѣснт Нвб изясня, изяснявам ОА Дюв НГер ЕтМл МлБТР АР изясням МлБТР ЕтМл