Старобългарски речник
ꙁѣдень 
ꙁѣдень -ꙗ ср Изяждане мнѧште на ꙁѣден мъ прѣдълежат. ꙁвѣрьнѹѹмѹ нашьствю С 558.19 Изч С ꙁѣден Нвб изядение, изяданье остар ВА Срв изядане Бот НГер ЕтМл МлБТР АР