Старобългарски речник
ꙁъобловат 
ꙁъобловат вж ꙁобловат