Старобългарски речник
ꙁобловат 
ꙁобловат -ꙁоблѹѭ -ꙁоблѹш несв Изобилствам, съм в изобилиие аште л да ... не въсѣтъ отъ н҄еѧ то оскѫдѣтъ пшенца. не можетъ бо ꙁъобловат С 266.12 Изч С Гр περισσεύω ꙁъобловат Нвб Срв изобилствам ОА ВА МлБТР ЕтБАН БТР АР