Старобългарски речник
ꙁнца 
ꙁнца нареч ꙁнца въꙁраѩ λόξῷ τῷ ὀφϑαλμῷ Поглеждайки изпод око, крадешком, скришом  ꙁꙿнца вьꙁраѧ дѣвѫ ѫтробѫ съмотрѣше С 240.3—4 Изч С Нвб Ø