Старобългарски речник
ꙁнемощ 
ꙁнемощ -ꙁнемогѫ -ꙁнеможеш св Изнемогна, изнемощея, отслабна, изгубя силите си колѣнѣ мо ꙁнеможете отъ поста СП 108.24 ꙇꙁнеможе нштетоѭ крѣпость моѣ СП 30.11 ѡ моꙇ ꙁнеможете отъ нꙇштетꙑ СП 87.10 сътѫжаѭште мꙇ враѕꙇ моꙇ тꙇ ꙁнемогѫ ꙇ падѫ СП 26.2 лаѭще ꙇ жѩждѫще. дша ꙇхъ въ нꙇхъ ꙁнеможе СП 106.5 налѩетъ лѫкъ сво дондеже ꙁнемогѫтъ СП 57.8 борѫшт сꙙ съ нам враꙁ наш т ꙁномогошꙙ  падошꙙ С 74.17—18 Образно. ꙁнеможетъ от ба вьсѣкъ глъ М Лк 1.37 З СК стрѣлꙑ младьнець бꙑшѩ ѣꙁвꙑ хъ. ꙇꙁнемогѫ вь нꙇхъ ѩꙁꙑцꙇ хъ СП 63.9 ваша крѣпость ꙁнеможе  погꙑбе С 467.13  въ толко ꙁнемогъ. ꙗкоже н жꙁн надеждꙙ отꙿ ловѣкъ мѣт С 553.18 М З А СК СП С Гр ἀσϑενέω ἐξασϑενέω ἀδυνατέω ἐκλείπω πατέομαι ꙇꙁнемощ Нвб изнемога остар Дюв НГер МлБТР ЕтМл ОА ВА МлБТР БТР АР