Старобългарски речник
ꙁнемагат 
ꙁнемагат -ꙁнемагаѭ -ꙁнемагаш несв Изнемогвам, изнемощявам, отслабвам не отвръѕі мене въ врѣмѩ старостꙇ. егда ꙇꙁнемагаетъ крѣпость моѣ не оставꙇ мене СП 70.9 Срв. СЕ62b 4—5 овъ бо вѣрѹетъ ѣст въсе въсе. а ꙁнемага(ѧ)  ꙁеле да ѣстъ Е 5б 10—11 добро не ѣст. мѧ(с). н пт вн(а) (н) ѡ н(е)мже прѣтꙑкаетъ сѧ. братъ тво.  съблажнѣетъ сѧ л ꙁнемагаетъ Е 4а 15 Изч Е СП Гр ἀσϑενέω ἐκλείπω ꙇꙁнемагат Нвб Срв изнеможавам остар Дюв НГер изнеможвам остар НГер изнемогвам ОА ВА МлБТР ЕтМл ЕтБАН АР изнемогнувам остар МлБТР