Старобългарски речник
ꙁмѫдрѣват 
ꙁмѫдрѣват -ꙁмѫдрѣваѭ -ꙁмѫдрѣваш несв Ставам разумен, вразумявам се бѣсꙑ мѣѭштї вь н҄хъ. бѣсъ праштам ꙁмѫдрѣваахѫ а он ꙁавстѭ прѣдолѣм. пае бѣсънꙑхъ прѣделѣваахѫ С 399.1 Изч С Гр σωφρονέω Нвб Срв измъдрювам остар Дюв НГер МлБТР ЕтМл измъдрувам ОА ВА АР измъдрям НГер МлБТР ЕтМл БТР АР измудрувам остар ОА ВА измудрям ЕтБАН ДА