Старобългарски речник
ꙁмѣноват сѧ 
ꙁмѣноват сѧ -ꙁмѣнѹѭ сѧ ꙁмѣнѹш сѧ несв Изменя се ѡ ꙁмѣнѹѫщіх сѧ давꙑдов СП 68.1 да тръпѣнꙗ л рад ꙁмѣнѹтъ сꙙ лце твое С 159.29 Изч СП С Гр ἀλλοιόομαι Нвб изменявам се ОА ВА Бот Дюв МлБТР АР изменям се ОА ВА МлБТР АР изменувам се ВА изменювам се МлБТР