Старобългарски речник
ꙁмѣн҄ень 
ꙁмѣн҄ень -ꙗ ср 1. Промяна, изменение ѹслꙑтъ бь  съмѣрꙇтъ ѩ ... нѣстъ бо ꙇмъ ꙁмѣненьѣ СП 54.20 власꙑ на главѫ покрꙑлъ ес. да не врѣдтъ сѧ ꙁмѣненемь вѣтръ СЕ 7b 11 2. Превръщане, преобразяване хꙑтростѭ ꙁмѣнꙗѧ сꙙ. же прѣтварѣше сꙙ овогда тѹромъ бꙑвъ. оногда же крлатамъ пꙿтцамъ подобꙙ сꙙ. орълѹ  стръкѹ. же тѣмъ ꙁмѣн҄енімъ прѣльст женꙑ доброродьнꙑѧ С 7.26 Изч СП СЕ С Гр ἀντάλλαγμα ἀλλοίωσις μεταβολή ꙁмѣн҄ен Нвб изменение книж. ОА ВА АК Бот МлБТР ЕтМл БТР АР