Старобългарски речник
ꙁмалтѣннъ 
ꙁмалтѣннъ м Потомък на Измаил — синът на Аврам и Агар [Бит 16.15] села ідѹмѣіскаѣ іꙁмаїлтѣне моѣвъ ї агарѣнѣ СП 82.7 Изч СП Гр ᾿Ισμαηλίτης От евр ЛИ ɩ̭šmā ͥēl ’бог е чул’ іꙁмаїлтѣннъ Нвб Ø