Старобългарски речник
ꙁльꙗт 
ꙁльꙗт -ꙁлѣѭ -ꙁлѣш св 1. За течност — излея, разлея ⷩ҇ наⷣ҇ ѡсквръньшмь сѧ. стѹденьцемь. подобаетъ ꙁлѣт ꙇꙁ него. к҃ вѣдеръ. водꙑ СЕ 20b 5—6 Образно. сльнъ словомь  дѣльмь. водааго трѫда стрѹѧ ꙁльꙗ С 476.28 крьв  водѣ ꙁлꙗнома. съпасъ тво творꙗше С 438.19 Изсипя. облац ... їꙁлꙗшꙙ огн҄ь на ꙁемьѭ С 6.18 2. Прен. Обсипя, засипя [с щедрост, дарове и под.] тѣмьже  нꙑнѣ щедротꙑ твоѩ ꙁлѣ СЕ 85b 20  на всѣхъ обьштъ даръ ꙁлꙗ С 493.10 ꙁльꙗт дѹшѫ [своѭ] ἐκξέχω ψυχήν μου Излея, разкрия душата си; откровен, искрен съм пред някого с помѩнѫхъ ї ꙁліꙗхъ на мѩ дшѭ моѭ СП 41.5 ꙁльꙗт сѧ СП СЕ К С Гр ἀντλέω προχέω ἐκχέω καταχέω ἐκτρέχω ꙁлꙗт ꙁліѣт ꙁльꙗт їꙁлꙗт іꙁльѣт Нвб излея ОА ВА Бот АК НТ Дюв МлБТР ЕтМл АР