Старобългарски речник
ꙁлт сѧ 
ꙁлт сѧ -ꙁльѭ сѧ -ꙁльш сѧ св Разлея се, излея се ѣко вода ꙁлхъ сѩ СП 21.15 Изч СП Гр ἐκχέω ꙁлт сѩ Нвб излия [се] остар ВА Срв излея [се] ОА ВА АК Дюв МлБТР