Старобългарски речник
ꙁскат 
ꙁскат -ꙁщѫ -ꙁщеш св 1. Потърся, подиря етꙑрꙿм десꙙтꙑ дьн҄ьм постомъ. лꙗ га ꙁскавъ га вдѣлъ С 92.10 не обска гоже ненавдѣ. не ꙁска гоже охѹд С 512.13—14 рѫкѫ прдѣлъ л с. обраꙁꙑ ꙁскалъ лі с. прьст тво опослѹшаѭтъ л т С 512.3 Проуча, издиря, изследвам. аште бꙑ добрѣ ꙁскалъ. не бꙑ тако ꙁьлѣ протлъковалъ С 512.14 2. Пожелая, поискам, изискам во съвѣтѣ правꙑхъ ї сонъмѣ веліѣ дѣла гнѣ. їꙁскана во вьсѣхъ волѣхъ его СП 110.2 вьсѣкомѹ же емѹже дано бꙑстъ мьного. мьного ꙁштетъ сѧ отъ него М Лк 12.48 З ꙁскат сѧ Изч М З СП С Гр ζητέω ἐκζητέω ἐρευνάω їꙁскат Нвб изискам, изисквам несв ОА ВА Бот Дюв НГер ЕтМл МлБТР БТР АР