Старобългарски речник
ꙁдѣлат 
ꙁдѣлат -ꙁдѣлаѭ -ꙁдѣлаш св Издялам, направя чрез дялане, изсека [за предмет от дърво, камък и мед] се дрѣво пророьскомъ окомь вдѣвъ еремꙗ ждꙑ хотꙙште хрстосѹ ꙁдѣлат С 353.2 Изч С Гр πελεκάομαι Нвб издялам св издялвам несв ОА ВА НТ Дюв НГер МлБТР АР РБЕ