Старобългарски речник
ꙁдрѧдь 
ꙁдрѧдь нареч Извънредно, необикновено, изключително ꙗко паулъ нѣкꙿто пол҄ьскꙑ рата ꙁдрꙙдь беꙁълобенъ  простъ жтмъ съ красьноѭ женоѭ съпрꙙже сꙙ С 169.5 Изч С Гр καϑ᾿ ὑπερβολήν ꙁдрꙙдь Нвб изред остар книж ВА