Старобългарски речник
ꙁдрал҄евъ 
ꙁдрал҄евъ прил притеж Израилев, на Израил блгнъ гъ бъ ꙁлвъ М Лк 1.68 З А ꙇ мъногꙑ снвъ ꙁдрлвъ обраттъ къ г боу хъ М Лк 1.16 З А аште цсрь ꙁдлвъ естъ. да сълѣꙁетъ нꙑнѣ съ крста М Мт 27.42 З А СК вънде въ ꙁем(л)ѭ ꙁлвѫ А Мт 2.21 СК Б ꙇсходъ ꙇлевъ отъ егꙇпта СП 113.1 да ѹбоꙇтъ же сѩ отъ него въсе сѣмѩ ꙇлво СП 21.24 помѣнѫ... рѣснотѫ своѭ домѹ ꙇлвѹ СП 97.3 блгвенъ ес гꙇ бже левъ СЕ 1b 10 стража дахъ тѧ сне ль. домѹ левѹ СЕ 82а 17—18 ꙇ ба ꙇлва ѹбоѩтъ сѧ К 1а 13 поѧтъ моꙇс снꙑ ꙇꙁлевꙑ Е 30а 9 благословьнъ грꙙдꙑ въ мꙙ господьн҄е црь ꙁдрал҄евъ С 403.3  бога ꙁдрал҄ева ѹбоѧтъ С 325.20 свѧтꙑ [свѧтъ] ꙁдрал҄евъ ὁ ἅγιος τοῦ ᾿Ισραήλ Название на юдейския бог ї братішѩ (!) сѩ їскѹсішѩ ба. ї стаго їлева прогнѣвашѩ СП 77.41 ѣко гне естъ ꙁастѫпленіе. ї свтаго ілева цѣсарѣ нашего СП 88.19 въ сѫдѣхъ пъсаломьскꙑхъ рѣснотѫ твоѭ бже въспоѭ тебѣ въ глѫслехъ свѩтъ їлвъ СП 70.22 М З А СК Б Е СП СЕ К С Гр τοῦ ᾿Ισραήλ ꙁралевъ ꙇꙁдралевъ їꙁдралевъ Нвб издраилев ОА ВА Бот