Старобългарски речник
ꙁдалее 
ꙁдалее нареч Отдалече, от далечно разстояние ѹꙁьрѣвъ же са ꙁдалее. тее  поклон сѧ емѹ М Мк 5.6 З бѣахѫ же тѹ женꙑ мъногꙑ ꙁдалее ꙁьрѧштѧ. ѩже дѫ по сѣ отъ галлеѩ М Мт 27.55 З А мꙑтарь ꙁ далее стоѩ. не хотѣаше н ою въꙁвест на небо. нъ бѣше пръс своѩ М Лк 18.13 З А ѹꙁьрѣ аврама. ꙁдалее М Лк 16.23 З А ҃ї. мѫжъ прокаженъ. же ставьше ꙁ далеа вьꙁдвгѫ гласъ своі СК Лк 17.12 ѣко вꙑсокъ гь ї на съмѣрена пріꙁіраетъ. ї вꙑсокаа їꙁдалее съвѣстъ СП 137.6 тъ ... ѹꙁьрѣ ꙁдалее плъкъ велкъ народа грꙙдѫштъ С 146.10 се бо пророкъ прѣжде ꙁдалее проглас С 246.29 сълѹаѭшті же сѧ на пѫт. вдѧште ꙁдалеа. съ велкꙑмъ ѹстрьмьнмъ тееньꙗ прходѧштъ. мнѧште на ꙁѣден мъ прѣдълежат. ꙁвѣрьнѹѹмѹ нашьствю С 558.19 М З А СК СП С Гр ἀπὸ μακρόϑεν μακρόϑεν πόρρωϑεν τηλαυγής προορῶν ꙁ далее їꙁдалее ꙁдалеа ꙁ далеа Нвб издалече ОА ВА НГер МлБТР ЕтМл РБЕ Срв издалеч ОА ВА МлБТР АР ДА