Старобългарски речник
ꙁдавьна 
ꙁдавьна нареч Отдавна, от дълго време вьс двл҄ѣхѫ сꙙ вдꙙште дѫба облствьнѣвъша то бо вѣдѣѣхѫ . ꙁдавъна сѹхъ С 18.18  ѹ рътога сѣдш ꙁдавъна сꙙ трѹдꙙ С 335.19 ꙁдавьна бо тꙙ вѣмь дѣлесꙑ отъвръгъша сꙙ го С 336.2—3  окꙑ ꙁдавна обꙑкъ то отъ многа врѣмене.  въ томъ въꙁдрастъ. тако кротъко обꙑе  мелꙗаше С 565.8 Изч С Гр πάλαι πρὸ πολλοῦ μακρός ꙁдавъна ꙁдавна Нвб издавна МлБТР ЕтМл