Старобългарски речник
ꙁгѹбт 
ꙁгѹбт -ꙁгѹблѭ -ꙁгѹбш св Погубя  їꙁгѹбшꙙ многꙑ С 147.29 ꙁлѣꙁъше фарсе сьвѣтъ створшꙙ. на їсѹса да го ꙁгѹбꙙтъ С 396.12 да ꙿто внꙑ ѧже дѣлъма хотꙙтꙑ  ꙁгѹбт С 396.13 С Гр ἀπόλλυμι ἀναπολέω ἐξίσταμαι їꙁгѹбт Нвб Срв [по]губя